Archive for Water energy

Presentation from the Intensive Programme of the MA in Euroculture “European Environments: How a New Climate is Changing the Old World”

The power-point presentation (in English) entitled “Bringing energy to the people – what Poland, Europe and the world really need?” that I prepared for my talk during the panel: “The Climate of European Politics: Climate Change, Europe and the World“ during the Intensive Programme of the MA in Euroculture “European Environments: How a New Climate is Changing the Old World” on 23 June  in Cracov is available here:

Presentation “Bringing energy to the people: what Poland, Europe and the world really need?”, Karolina Jankowska

I will be scientific assistant for energy policy in the parliamentary group of the Pirate Party in the Berlin Chamber of Deputies

In August I start working for the Pirate Party’s parliamantary group in the Berlin Chamber of Deputies as a scientific assistant for energy policy, with focus on the Enquete-Commission “Neue Energie für Berlin – Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen” [“New Energy for Berlin – the future of the energy industry structures”]. I am so excited about the challenge we are going to handle in Berlin – transition to renewables and more energy democracy! I hope for a good and fruitful cooperation with all involved in this process! I will publish soon more information about my new work and the work of Enquete-Commission.

Here my contact details in the Berlin Chamber of Deputies.

Conference “The EU Renewable Energy Policy: Challenges and Opportunities”

ffu-logo-final1The conference is going to take place at the Free University of Berlin on 9 May. The title of my conference paper and presentation is: “Poland at the energy policy crossroads – a superficial Europenization?”.

The organizer, the Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU) [Environmental Policy Research Centre] at the Free University of Berlin, about the conference:

Das Forschungszentrum für Umweltpolitik (FFU) der Freien Universität Berlin organisiert mit finanzieller Unterstützung der Fritz Thyssen Stiftung eine Konferenz zum Thema “The EU renewable energy policy: challenges and opportunities”. In der Konferenz gehen junge AkademikerInnen aus dem Bereich der Umwelt- und Energiepolitik der Frage nach, wie und in welchem Ausmaß die erneuerbare Energien-Politik der EU die nationalstaatliche Ebene beeinflusst und damit die Transformation der Mitgliedsstaaten in Richtung eines nachhaltigen, auf erneuerbaren Energien basierenden Energieversorgungssystems vorangetrieben hat.

More information about the conference as well as its programme is available on the website of the FFU.

Article on “Energiewende”

aura12

Published in Aura – Ochrona Środowiska 12/2013 [Aura – Environmental Protection 12/2013].

Energiewende – wspólnie dla przyszłości

Nie tylko Fukushima

Gdy w marcu 2011 r. rząd niemiecki ogłosił “Atomaustieg”, czyli odejście od wykorzystywania energi z elektrowni jądrowych, najpóźniej do 2022 r., i niedługo potem ogłosił strategię transformacji energetycznej “Energiewende” odchodzenia od paliw kopalnych i energii jądrowej na rzecz energii odnawialnych, w Polsce komentowano tę decyzję jako spontaniczną reakcję na awarię w elektrowni jądrowej w Fukushimie 11 marca 2011 r. Taka ocena wydaje się jednak zbytnim uproszczeniem.

Po raz pierwszy na “Atomaustieg” zdecydowano się w Niemczech 11 lat wcześniej – 14 czerwca 2000 rząd federalny wynegocjował porozumienie z przedsiębiorstwami energetycznymi zarządzającymi elektrowniami jądrowymi w Niemczech o odejściu od wykorzystywania energii jądrowej najpóźniej do 2022 r. W 2003 r. wyłączono pierwszą elektrownię jądrową Stadeund, a w 2005 r. elektrownię Obrigheim. W 2010 r. decyzją rządu A. Merkel, przychylnemu nie tyle energetyce jądrowej, co przedsiębiorstwom zajmującym się produkcją energii w elektrowniach jądrowych, przedłużono okres działania niemieckich elektrowni jądrowych. W rezultacie siedem elektrowni jądrowych, które przyłączono do sieci przed 1980 r., otrzymało możliwość funkcjonowania przez dodatkowe osiem lat, natomiast pozostałe dziesięć elektrowni – przez dodatkowe czternaście lat. Jak wspomniano wyżej, parę miesięcy później rząd A. Merkel, koalicja CDU/CSU i FDP (2009-2013), wycofał się z tej decyzji, a obecny “Atomaustieg” wydaje się być już ostateczną strategią Niemiec, bez względu na urzędujący rząd federalny. Decyzję tę bowiem tym razem poparły zgodnie wszystkie partie reprezentowane w niemieckim parlamencie.

(…).

Presentation from the conference “Citizens’ energy for a good climate”

Energia obywatelska dla dobrego klimatu

The power-point presentation (in Polish) entitled “Walka z bezrobociem dzi?ki rozwojowi OZE” [Fighting the unemployment through RES] that I prepared for my talk during the panel discussion “Renewable jobs – jobs in renewables – facts and myths” during the participatory debate about Poland and its future “Citzens’ energy for a good climate” organized by the Greens/ European Free Alliance (Greens/ EFA) in the European Parliament from 15 to 16 November in Warsaw is available here:

Prezentacja “Walka z bezrobociem dzięki rozwojowi OZE”, Karolina Jankowska