Archive for Energy democracy

Book chapter on Polish energy and climate policy

My book chapter “Poland’s Clash Over Energy and Climate Policy: Green Economy or Grey Status Quo?” has been published in the book “The European Union in International Climate Change Politics. Still Taking a Lead?” edited by Rüdiger K. W. Wurzel, James Connely and Duncan Liefferink. More informatione here.

Final report of the Enquete Commission “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”

Ich freue mich sehr über das Ergebnis der über einjährigen Arbeit der Enquete-Kommission des Abgeordnetenhauses von Berlin, an der ich beteiligt war: den Abschlussbericht “Neue Energie für Berlin – Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen”. Der Bericht wird auch bald in’s Englische übersetzt. Der Bericht ist verfügbar unter: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

————————————————————————————————————-

I am very pleased about the result of over a year’s work of the Enquete Commission of the Berlin House of Representatives, in which I was involved: the final report “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”. The report will soon be translated into English. The report ist available online here: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

Third FFU book project workshop “Low-carbon Energy Transitions”

ffu-logo-final1The workshop is going to take place at the Environmental Policy Research Centre (FFU) at the Free University of Berlin on 9 Mai. The title of my conference paper, presentation and working title of my chapter is: “Germany: Energiewende going local?”.

Working title of the whole book is: “Energy policy in a carbon-constrained world”.

First FFU book project workshop “Low-carbon Energy Transitions”

ffu-logo-final1The workshop is going to take place at the Environmental Policy Research Centre (FFU) at the Free University of Berlin on 14 February. The title of my conference paper, presentation and working title of my chapter is: “Germany: Energiewende going local?”.

Working title of the whole book is: “Energy policy in a carbon-constrained world”.

From the book editors proposal:

In all of the countries the book looks at, we see movements towards the promotion of low-carbon energy systems. Yet, without support from and implementation on the local level these policies or visions of energy policy in a carbon-constrained world cannot be translated into reality. A range of questions, in all phases of energy policy making – from agenda-setting to implementation – are indeed linked to the local level and its contribution to policy change in the field of energy. The book therefore aims to answer the question of whether the local level is a driver or an obstacle to energy transition/low-carbon energy policies and their implementation in the XY countries selected.

Article on German energy cooperatives

20140911094013_wrzesienPublished in Czysta Energia, 9/2014 (157). The article is also available online here.

Spółdzielnie energetyczne – przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej

Prawie połowa instalacji fotowoltaicznych i wykorzystujących biomasę lub biogaz, a także więcej niż połowa elektrowni wiatrowych w Niemczech została sfinansowana przez obywateli.

To cztery razy więcej niż wynoszą inwestycje w OZE przedsiębiorstw energetycznych. Te energetyczne inwestycje obywateli określa się w Niemczech mianem Bürgerenergie, czyli “energetyki obywatelskiej”. To wszelkie projekty, w których osoby prywatne i/lub lokalne przedsiębiorstwa (poza dużymi koncernami energetycznymi) pojedynczo lub wspólnie inwestują własny kapitał w obszarze energetyki. Chodzi nie tylko o OZE, ale o wszelkie inwestycje w energetyce, np. związane z siecią energetyczną czy oszczędzaniem energii. Możliwe są również udziały mniejszościowe obywateli. Spółdzielnie energetyczne są jedną z form energetyki obywatelskiej.

(…).