Archive for Germany

First time representing the German Energy Agency (dena)

From 27th to 29th of May I was a part of the delegation of the German Energy Agency (dena) to the 25th Energy & Environment Fair & Conference ICCI in Istanbul.

In 28th of May I took part in the meeting of the German-Turkish Working Group “Sector Coupling and Energy Infrastructure” with representatives from the Turkish Energy Ministry and gave a presentation on storage technologies in Germany, including large scale battery storage systems (BSS) and the concept of “Netzboosters” (grid boosters) (see dena’s Twitter below). On the next day I participated in the conference on storage technologies in Germany and Turkey with German and Turkish experts. 

Both events were organized jointly be the dena and the German-Turkish Chamber of Commerce and Industry. It was a pleasure to be a part of the organization team as well as to share with the Turkish colleagues the knowledge about current situation and developments concerning storage of energy in Germany. I have also lernt a lot about the Turkish electricity system and the role of renewables. I am looking forward to the next meeting of the Working Group in Berlin!

Book chapter on wind energy use and landscape debates in Poland and Germany

My book chapter “Windenergienutzung und Landschaftsdebatten – Erfahrungen aus Polen und Deutschland” [Wind energy use and landscape debates – experiences from Poland and Germany], translated into Polish and written together with Antje Otto and Andrzej Ancygier, has been published in the book ”Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje” [Cultural landscapes. Construction methods and narratives] (2017, pp. 278-298).

The book chapter has been translated by Agnieszka Grzybkowska: “Wykorzystanie energii wiatrowej i debaty na temat krajobrazu. Do?wiadczenia z Polski i Niemiec”. The book has been edited by Robert Traba, Violetta Julkowska and Tadeusz Stryjakiewicz and published by Wydawnictwo Neriton – CBH PAN (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie) – Publishing House Neriton – Centre of Historical Research of the Polish Academy of Sciences. German version is coming soon.

Article about the reform of the German renewable energy law in July 2016

My article “Przyszłość energetyki odnawialnej w Niemczech – stały trend, nowe zasady” was published by the Heinrich Böll Stiftung Warszawa – you may read it here.

Final report of the Enquete Commission “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”

Ich freue mich sehr über das Ergebnis der über einjährigen Arbeit der Enquete-Kommission des Abgeordnetenhauses von Berlin, an der ich beteiligt war: den Abschlussbericht “Neue Energie für Berlin – Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen”. Der Bericht wird auch bald in’s Englische übersetzt. Der Bericht ist verfügbar unter: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

————————————————————————————————————-

I am very pleased about the result of over a year’s work of the Enquete Commission of the Berlin House of Representatives, in which I was involved: the final report “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”. The report will soon be translated into English. The report ist available online here: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

Conference on energy crisis and energy security on 17 June in Warsaw

The conference is going to take place in the Polish Parliament (Sejm) on 17 June. The title of my presentation is: “Germany’s Scenario and Prepartion in Case of Global Energy Crisis” (in Polish: “Scenariusz i przygotowania Niemiec na wypadek (globalnego) kryzysu energetycznego”).

It is organized by the Environmental Assiociation EKO-UNIA (Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA), Nationawide Coalition “Development YES – Open-cast Mining NO” (Ogólnopolska Koalicja “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”) and Anna Grodzka – Member of the Polish Parliament from the Green Party.

Description of the conference at the organizers’ website:

Celem konferencji jest przeanalizowanie skali zagrożenia wynikającego z prognozowanego przez wielu naukowców załamania się globalnego bezpieczeństwa dostaw energii. Wiąże się to z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych, na jakich oparta jest głównie dotychczasowa gospodarka Polski i większości krajów. Dennis Meadows – światowej sławy naukowiec, autor raportu Klubu Rzymskiego (Granice wzrostu, 1972) ostrzega, że już przed rokiem 2020 można się spodziewać wyczerpania strategicznych paliw kopalnych, gospodarczego upadku i rozpoczęcia gwałtownej redukcji populacji.

Zasadniczym celem konferencji jest podkreślenie wagi polityki energetycznej kraju dla strategii bezpieczeństwa narodowego, z myślą o teraźniejszych i przyszłych pokoleniach.

Here is more information about the conference.

Here you may watch the press conference that too place before the conference.

Here you may watch the video taken at the conference and the panel discussion.