Archive for Social policy

dena’s report on CO2 price

Next dena’s report, which I contributed to, is out! It is titled “Wirksamer Klimaschutz durch Preissignale? – Wege zur Zielerreichung 2030” (“Effective climate protection through price signals? – Ways to achieve the targets 2030”) and it is dena’s contribution to the CO2 price debate in Germany. It summarizes the results of a stakeholder dialoque organized by dena during the last couple of months.

About the report from the dena’s website:

“Die CO2-Bepreisung wird immer wieder diskutiert, wenn es darum geht, wie wirksame Emissionsreduktionen erreicht werden können. Das kürzlich von der Bundesregierung beschlossene “Klimaschutzprogramm 2030“ enthält wichtige Grundsatzentscheidungen zur CO2-Bepreisung. Die dena hat mit der Ideenschmiede CO2-Bepreisung einen Stakeholderprozess initiiert, um das Instrument aus verschiedenen Blickwinkeln zu bewerten. Die teilnehmenden Stakeholder aus Unternehmen, Verbänden, Gewerkschaften und NGOs debattierten über den wesentlichen Elementen verschiedener CO2-Bepreisungsmodelle. Der Abschlussbericht bietet eine Zusammenfassung der Argumente, Unterschiede und Schnittmengen zwischen den Konzepten und Akteursgruppen.”

You may find the whole report here.

Panel discussion “Renewable jobs – jobs in renewables – facts and myths” during the congress organized by the Greens/ EFA in Warsaw

ziemiaThe panel discussion “Renewable jobs – jobs in renewables – facts and myths” is going to take place during the participatory debate about Poland and its future “Citizen’s energy for a good climate” organized by the Greens/ European Free Alliance (Greens/ EFA) in the European Parliament from 15 to 16 November in Warsaw.

What is the aim of this panel? As the organizers wrote:

In the midst of the crisis Europe is in need for new innovative sustainable strategies for jobs creation. For the Greens in Europe, investment in renewable energy is clearly one of the solutions to be implemented. There are many good examples  across the EU to follow. Together with the public we will be looking at the solutions which could be applied in Poland and how to unleash the potential of green jobs in Poland. 

During the panel discussion I am going to present the potential for jobs creation in the renewable energy sector in Poland as well the German experiences in this field. I am going also to discuss the potential for a transfer of these experiences to Poland.

More information about the panel discussion as well as the whole event is available on the website of the Greens/ EFA.

Panel discussion during the 7th Polish Nationwide Meetings of Social Economy OSES 2013 in Nowe Warpno

The panel discussion, organised by the Heinrich Böll Foundation, Warsaw office, with the title “Przedsiębiorczość społeczna a ochrona środowiska, ekologia i energia odnawialna” (Social entrepreneurship and environmental protection, ecology and renewable energy) is going to take place during the 7th Polish Nationwide Meetings of Social Economy OSES 2013 in Nowe Warpno on 20 September.

I am going to present the German experiences with energy transition on the local level and the development of civic engagement and energy democracy in this country (f.ex. the emergence of energy cooperatives and civic renewable energy projects) as well as to discuss the potential for the transfer of this experiences to Poland.

More information is avaibale on the website of the panel chair, Ewa Koś, member of Parliament of the Voivodeship West Pommerania, on the website of the Heinrich Böll Foundation as well as on the website of the 7th Polish Nationwide Meetings of Social Economy.

Article on energy transition in Germany

Czystaenergia

Published in Czysta Energia, 8/2013 (143-144).

Transformacja energetyczna w Niemczech

W pierwszych miesi?cach br. lub w niektórych przypadkach już w ostatnich miesiącach ubiegłego roku odbiorcy energii elektrycznej otrzymali od swoich dostawców energii pisma zawierające informację dot. podwyżki cen o średnio 12,2%.

Wielkość tej podwyżki była zróżnicowana. W informacji ujęto również przyczyny zmiany cen. Dostawcami energii w Niemczech są w większości cztery koncerny: RWE, Eon, Vatenfall albo EnBW. Opinia publiczna o powodach tej podwyżki dowiedziała się za sprawą wyjaśnień wymienionych przedsiębiorstw. A pisząc opinia publiczna, mam na myśli nie tylko spoąeczeństwo, ale też media niemieckie oraz cytujące je media europejskie i te spoza Europy (w dużej mierze z Ameryki Północnej).

RWE, Eon, Vatenfall oraz EnBW niemal jednym głosem oznajmły, że podwyżka nie jest efektem zwiększenia marży, lecz wynika ze wzrostu obciążeń nakładanych przez państwo, a więc jest pochodną “surcharge” na rzecz wsparcia odnawialnych źródel energii OZE, rekompensaty w formie “surcharge” dla parków wiatrowych offshore oraz opłat sieciowych. Według “Focusa” podwyżka ta, najwyższa od lat, oznacza (po przeliczeniu na przeciętne gospodarstwo domowe zużywające 4000 kWh) rachunek za energi? o ok. 125 euro wyższy w porównaniu do ubiegłego roku. 4000 kWh to naprawdę dużo, gdyż standardem są już czteroosobowe gospodarstwa domowe zużywające ok. 2000 – 2300 kWh rocznie, wliczając w to ogrzewanie elektryczne. W tym miejscu trzeba podkreślić, że potencjał w ramach oszczędzania energii przez konsumentów wciąż jest ogromny, a w ten sposób można zredukować wielkość podwyżki, a nawet odłożyć kilka euro miesięcznie. Dla wielu wzrost cen energii elektrycznej jest najsilniejszą motywacją do oszczędzania. Energia nie może być zatem zbyt tania. Ma być jednak dostępna dla wszystkich, po przystępnych cenach.

W związku z podwyżkami cen energii elektrycznej w Niemczech w mediach, w tym polskich, rozpoczęto dyskusję, w obronie bogatych Niemców, którym takie podwyżki nie są straszne, innym razem biednych. Oczywiście do podwyżek w ocenie koncernów doszło wskutek ekologicznej fanaberii Niemców – chcieli transformacji energetycznej (Energiewende), to teraz ją mają! Zatem głównym winowajcą są odnawialne źródła energii i polityka ich wsparcia, wprowadzona ustawą o odnawialnych źródąach energii – Erneuerbaren-Energie-Gesetz (EEG), przyjęta przez Zielonych i SPD w 2000 r. Głosy nawołujące do zniesienia EEG stały się głośniejsze.

(…).

The article is an extended version of the article: “Dlaczego transformacja energetyczna kosztuje” [Why does the energy transition cost] published in: ‘Dziennik Gazeta Prawna’ 17 June 2013, No. 115 (3505).

Article about the costs of energy transition in Germany

okladka90x136 Published in Dziennik Gazeta Prawna, No. 115 (3505), 17 June 2013.

Dlaczego transformacja energetyczna kosztuje

Na przełomie roku odbiorcy energii elektrycznej w Niemczech otrzymali od swoich dostawców pisma o podwyżce cen o średnio 12,2%. Jako że większość odbiorców otrzymuje prąd od jednego z czterech dużych koncernów energetycznych, RWE, Eon, Vatenfall albo EnBW, opinia publiczna na temat powodów tej podwyżki została ukształtowana przez ich wyjaśnienia. Kocerny te niemal jednym głosem oznajmiły, że wynika ona ze zwiększonych obciążeń nałożonych przez państwo, a więc “surcharge” na rzecz wsparcia odnawialnych źródeł energii (OZE), rekompensaty w formie “surcharge” dla parków wiatrowych na morzu oraz opłat sieciowych. Według “Focus” podwyżka ta, najwyższa od lat, oznacza po przeliczeniu, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywające 4000 kWh zapłaci około 125 euro więcej w porównaniu do roku ubiegłego. Nadmienić należy, że standardem są już czterosobowe gospodarstwa domowe zużywające ok. 2000 – 2300 kWh rocznie, wliczając ogrzewanie elektryczne. Zatem potencjaą oszczędzania wciąż jest ogromny, ale dla wielu wzrost cen energii jest ostatecznym powodem, aby tę oszczędzać – jeśli nie przemawiają argumenty ekologiczno-geopolityczne. Energia nie może być zatem tania. Ma być jednak dostępna dla wszystkich, po przystępnych cenach.

(…).