Archive for Wind energy

Book chapter on wind energy use and landscape debates in Poland and Germany

My book chapter “Windenergienutzung und Landschaftsdebatten – Erfahrungen aus Polen und Deutschland” [Wind energy use and landscape debates – experiences from Poland and Germany], translated into Polish and written together with Antje Otto and Andrzej Ancygier, has been published in the book ”Krajobrazy kulturowe. Sposoby konstruowania i narracje” [Cultural landscapes. Construction methods and narratives] (2017, pp. 278-298).

The book chapter has been translated by Agnieszka Grzybkowska: “Wykorzystanie energii wiatrowej i debaty na temat krajobrazu. Do?wiadczenia z Polski i Niemiec”. The book has been edited by Robert Traba, Violetta Julkowska and Tadeusz Stryjakiewicz and published by Wydawnictwo Neriton – CBH PAN (Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie) – Publishing House Neriton – Centre of Historical Research of the Polish Academy of Sciences. German version is coming soon.

Article about the reform of the German renewable energy law in July 2016

My article “Przyszłość energetyki odnawialnej w Niemczech – stały trend, nowe zasady” was published by the Heinrich Böll Stiftung Warszawa – you may read it here.

Final report of the Enquete Commission “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”

Ich freue mich sehr über das Ergebnis der über einjährigen Arbeit der Enquete-Kommission des Abgeordnetenhauses von Berlin, an der ich beteiligt war: den Abschlussbericht “Neue Energie für Berlin – Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen”. Der Bericht wird auch bald in’s Englische übersetzt. Der Bericht ist verfügbar unter: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

————————————————————————————————————-

I am very pleased about the result of over a year’s work of the Enquete Commission of the Berlin House of Representatives, in which I was involved: the final report “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”. The report will soon be translated into English. The report ist available online here: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

Article on German energy cooperatives

20140911094013_wrzesienPublished in Czysta Energia, 9/2014 (157). The article is also available online here.

Spółdzielnie energetyczne – przykład niemieckiej energetyki obywatelskiej

Prawie połowa instalacji fotowoltaicznych i wykorzystujących biomasę lub biogaz, a także więcej niż połowa elektrowni wiatrowych w Niemczech została sfinansowana przez obywateli.

To cztery razy więcej niż wynoszą inwestycje w OZE przedsiębiorstw energetycznych. Te energetyczne inwestycje obywateli określa się w Niemczech mianem Bürgerenergie, czyli “energetyki obywatelskiej”. To wszelkie projekty, w których osoby prywatne i/lub lokalne przedsiębiorstwa (poza dużymi koncernami energetycznymi) pojedynczo lub wspólnie inwestują własny kapitał w obszarze energetyki. Chodzi nie tylko o OZE, ale o wszelkie inwestycje w energetyce, np. związane z siecią energetyczną czy oszczędzaniem energii. Możliwe są również udziały mniejszościowe obywateli. Spółdzielnie energetyczne są jedną z form energetyki obywatelskiej.

(…).

Presentation from the Intensive Programme of the MA in Euroculture “European Environments: How a New Climate is Changing the Old World”

The power-point presentation (in English) entitled “Bringing energy to the people – what Poland, Europe and the world really need?” that I prepared for my talk during the panel: “The Climate of European Politics: Climate Change, Europe and the World“ during the Intensive Programme of the MA in Euroculture “European Environments: How a New Climate is Changing the Old World” on 23 June  in Cracov is available here:

Presentation “Bringing energy to the people: what Poland, Europe and the world really need?”, Karolina Jankowska