Archive for Interviews

Interview on Poland’s climate change policy

Interview “Poland’s Climate Change Approach Is All About Protecting Coal” was published by “World Politics Review” – you may read it here.

Interview on German energy transition

The interview published originally on the website of Zielone Wiadomości was printed in the paper version of the magazine (nr. 14 March – April 2013), which is devoted to energy and climate policy issues. The magazine in pdf can be downloaded from the website of Zielone Wiadomo?ci.

943129_501542633234343_1584564282_n

Interview on German energy transition

wiatrak-100x100 Published in Zielone Wiadomości, 15 January 2013.

Niemiecka rewolucja energetyczna

Z dr Karoliną Jankowską, ekspertką od polityki energetycznej, rozmawia Adam Ostolski.

Adam Ostolski: W sierpniu 2011 r. rząd Angeli Merkel zamknął z dnia na dzieś 8 elektrowni atomowych. Podobno zmusiło to Niemcy do importowania energii zza granicy i przyczyniło do wzrostu emisji CO2 wskutek otwarcia nowych elektrowni na węgiel, także brunatny. Ile prawdy jest w tych doniesieniach?

Karolina Jankowska: Niewiele. W ciągu całego 2012 r. Niemcy wyeksportowały do sąsiednich krajów więcej energii elektrycznej niż w latach ubiegłych! W czasie pierwszych 3 kwartałów 2012 r. było to 12,3 TWh. Również w trakcie zimy rekordowych mrozów na przełomie stycznia i lutego 2012 r. w Niemczech produkowano więcej energii elektrycznej, niż wynosiło zapotrzebowanie.

AO: To skąd się biorą te nadwyżki?

KJ: W czasie mroźnych, ale słonecznych zimowych dni wzrasta gwałtownie produkcja energii elektrycznej z tysięcy rozsianych po całym kraju instalacji fotowoltaicznych. W południowych godzinach największego zapotrzebowania instalacje te produkowały tyle energii, co 5 do 6 elektrowni atomowych! To dzięki zielonej energii Niemcy są więc eksporterem energii elektrycznej netto. W 2010 r. zapotrzebowanie na energię na terenie Niemiec wyniosło 77 GW, tymczasem moc zainstalowana 170 GW, z tego ponad 60 GW to były źródła odnawialne.

Eksport ułatwia również niska cena energii elektrycznej produkowanej w Niemczech. Im więcej energii elektrycznej pochodzącej z odnawialnych źródeł sprzedaje się na europejskiej giełdzie (np. European Energy Exchange, EEX), tym niższa jest jej cena, ponieważ energia z odnawialnych źródeł jest tańsza niż ze źródeł konwencjonalnych.

(…).

Interview on European Emission Trading, Polish climate policy and green alternatives

Published in Zielone Wiadomości, 23 August 2011.

Każda tona CO2 to o tonę za dużo

Rozmowa z Karoliną Jankowską o europejskim handlu emisjami, polskiej polityce klimatycznej i zielonych alternatywach.

Adam Ostolski: Jutro kończą się konsultacje społeczne wniosku Polski do Komisji Europejskiej o derogacje CO2. Co to są “derogacje”?

Karolina Jankowska: W kontekście trzeciej fazy europejskiego systemu handlu emisjami “derogacjami” określa się darmowe uprawnienia do emisji gazów cieplarnianych przez sektor elektroenergetyczny, bez konieczności kupowania ich na aukcji. Mogą się o nie ubiegać kraje, w których w 2006 r. ponad 30% energii elektrycznej produkowane było z paliw kopalnych, a ich PKB per capita nie przekroczył 50% średniego PKB per capita we Wspólnocie Europejskiej. Warunki te spełnia 10 krajów Unii Europejskiej: Polska, Litwa, Czechy, Węgry, Estonia, ?otwa, Rumunia, Bułgaria, Malta i Cypr. Ilość darmowych uprawnień nie może przekroczyć w r. 2013 70% średnich emisji w latach 2005-2007 i powinna być co roku zmniejszana aż do zera w 2020 r. To znaczy, że w 2020 r. całość uprawnień będzie już kupowana na aukcji.

(…).