Archive for Path dependency

Book chapter on Polish renewable energy policy

9781783471553

Mine and Andrzej Ancygier’s book chapter “Poland at the renewable energy policy crossroads – an incongruent Europeanization?” has been published in the book “A Guide to EU Renewable Energy Policy. Comparing Europeanization and Domestic Policy Change in EU Member States” by Edward Elgar Publishing (2017, pp. 183-203).

About the book from the publisher’s website:

“This book is a guide for understanding the EU renewable energy policy as one of the most ambitious attempts world-wide to facilitate a transition towards more sustainable energy systems. It contains key case studies for understanding how member states have shaped the EU renewable energy policy, how the EU has affected the policies of its member states and how renewable energy policies have diffused horizontally. An analysis of the external dimension of the EU renewable energy policy is also included.”

Book chapter on German policy support mechanism for photovoltaics

Palgrave-cover

My book chapter “The German Policy Support Mechanism fpr Photovoltaics: The Road to Grid Parity” was published in Moe, Espen and Midford, Paul (eds.), “The Political Economy of Renewable Energy and Energy Security. Common Challenges and National Responses in Japan, China and Northern Europe”, Palgrave Macmillan, pp. 258-275.

From the book description:

Bringing together renewable energy and energy security, the authors cover both the politics and political economy of renewables and energy security and analyzes renewable technologies in some of the most relevant and topical parts of the world. Japan is energy-scarce and still experiencing the aftermath of Fukushima. China is expanding its renewable energy capacity faster than any other country. Northern Europe has long been among the most progressive regions with respect to renewables – boasting Denmark and Germany, front-runners in wind and solar energy solutions – but also home to petroleum-based economies like Norway. By comparing and contrasting the experiences of such a diverse range of countries, this book identifies both barriers and success factors and explains why some countries have been so much more successful than others when it comes to renewable energy.

More information available on the website of Palgrave Macmillan.

Translation into Polish of the Corporate Europe Observatory’s report about the big business influence on the Warsaw Climate Summit

Published by Corporate Europe Observatory, CEO, 21 November 2013.

Nieszczęścia chodzą parami – wielcy truciciele, polski rząd i ONZ

Corporate Europe Observatory

we współpracy badawczej z Karoliną Jankowską

Goszczenie tegorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zmian Klimatu, COP19, przez Polskę, kraj w dużej mierze uzależniony od węgla i cieszący się złą sławą blokujacego ambitną politykę klimatyczną na poziomie UE, nie wróży nic dobrego dla jej rezultatów. Polski rząd zaprosił prywatne korporacje do sponsorowania COP – choć przede wszystkim na konferencję, co wywołało falę pytaś, czy COP jest nadal poważnym międzynarodowym spotkaniem najwyższej wagi, czy też znakomitą szansą do lobbowania przez tych, którzy mają bezpośredni komercyjny interes w spalaniu większej ilości paliw kopalnych. Fakt, że jeden ze sponsorów biznesowych, producent stali ArcelorMittal, zapłacił za budowę pomieszczeń konferencyjnych i umieścił na nich swoje logo, jest znamienitym symbolem “zawłaszczenia” (capture) przez korporacje procesu negocjacyjnego COP.

W miądzyczasie odbył się Międzynarodowy Szczyt Węgla i Klimatu (International Coal and Climate Summit), zorganizowany przez Światową Organizację Węgla (World Coal Association) jako wydarzenie równoległe, przy wsparciu polskiego Ministra Gospodarki. Wspólnie wydali oni tzw. “Komunikat Warszawski” (“Warsaw Communique”) proponując wykorzystanie nieistniejącego w rzeczywistości “czystego węgla” (“clean coal”) do walki ze zmianami klimatu.

(…).

Contibution: report about the big business influence on the Warsaw Climate Summit

Published by Corporate Europe Observatory, with research contributions by Karolina Jankowska, 19 November 2013.

Trouble always comes in threes: Big polluters, the Polish government and the UN

It is an inauspicious sign for the outcome of the United Nations Climate Change Conference, or COP19, that Poland, a country heavily dependent on coal and notorious for blocking more ambitious climate change policy at the EU level, is this year’s host for the meeting. The Polish Government has invited private corporate sponsorship of the COP a first for the conference raising questions of whether this is being taken seriously as an international meeting of paramount importance, or a facilitated lobbying opportunity for those who have a direct commercial interest in burning more fossil fuels. The fact that one business sponsor, the steel manufacturer ArcelorMittal, paid for the building of the structures housing the international meeting and has its logo on it is powerfully emblematic of how corporations have captured the COP process itself1. Meanwhile the International Coal and Climate Summit run by the World Coal Association is taking place as a parallel event, with the support of the Polish Ministry of the Economy; they have issued a joint ‘Warsaw Communique’ proposing the non-existent “clean coal” to fight climate change.

(…).

Presentation from the Heinrich Böll Foundation’s strategy workshop at COP 19

The power-point presentation (in English) entitled “Fossil fuel lobby in the UNFCCC process” that I prepared for my talk during the Heinrich Böll Foundation’s strategy workshop at COP 19 on 17 November in Warsaw is available here:

Presentation “Fossil fuel lobby in the UNFCCC process”, Karolina Jankowska