Translation into Polish of the Corporate Europe Observatory’s report about the big business influence on the Warsaw Climate Summit

Published by Corporate Europe Observatory, CEO, 21 November 2013.

Nieszczęścia chodzą parami – wielcy truciciele, polski rząd i ONZ

Corporate Europe Observatory

we współpracy badawczej z Karoliną Jankowską

Goszczenie tegorocznej Konferencji Narodów Zjednoczonych nt. Zmian Klimatu, COP19, przez Polskę, kraj w dużej mierze uzależniony od węgla i cieszący się złą sławą blokujacego ambitną politykę klimatyczną na poziomie UE, nie wróży nic dobrego dla jej rezultatów. Polski rząd zaprosił prywatne korporacje do sponsorowania COP – choć przede wszystkim na konferencję, co wywołało falę pytaś, czy COP jest nadal poważnym międzynarodowym spotkaniem najwyższej wagi, czy też znakomitą szansą do lobbowania przez tych, którzy mają bezpośredni komercyjny interes w spalaniu większej ilości paliw kopalnych. Fakt, że jeden ze sponsorów biznesowych, producent stali ArcelorMittal, zapłacił za budowę pomieszczeń konferencyjnych i umieścił na nich swoje logo, jest znamienitym symbolem “zawłaszczenia” (capture) przez korporacje procesu negocjacyjnego COP.

W miądzyczasie odbył się Międzynarodowy Szczyt Węgla i Klimatu (International Coal and Climate Summit), zorganizowany przez Światową Organizację Węgla (World Coal Association) jako wydarzenie równoległe, przy wsparciu polskiego Ministra Gospodarki. Wspólnie wydali oni tzw. “Komunikat Warszawski” (“Warsaw Communique”) proponując wykorzystanie nieistniejącego w rzeczywistości “czystego węgla” (“clean coal”) do walki ze zmianami klimatu.

(…).

Comments are closed.