Article about the reform of the German renewable energy law in July 2016

My article “Przyszłość energetyki odnawialnej w Niemczech – stały trend, nowe zasady” was published by the Heinrich Böll Stiftung Warszawa – you may read it here.

Final report of the Enquete Commission “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”

Ich freue mich sehr über das Ergebnis der über einjährigen Arbeit der Enquete-Kommission des Abgeordnetenhauses von Berlin, an der ich beteiligt war: den Abschlussbericht “Neue Energie für Berlin – Zukunft der energiewirtschaftlichen Strukturen”. Der Bericht wird auch bald in’s Englische übersetzt. Der Bericht ist verfügbar unter: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

————————————————————————————————————-

I am very pleased about the result of over a year’s work of the Enquete Commission of the Berlin House of Representatives, in which I was involved: the final report “New Energy for Berlin – The Future of the Energy Industry Structures”. The report will soon be translated into English. The report ist available online here: http://www.parlament-berlin.de/ados/17/IIIPlen/vorgang/d17-2500.pdf

Workshop: “Still Taking a Lead? The European Union in International Climate Change Politics” in Hull on 24-25 September 2015

I took part in the workshop via phone conference. The title of my presentation and draft chapter title for the planned book publication is “Green economy or grey status quo – a Polish clash over climate and energy policy”.

The workshop was organised by the Centre for European Union Studies (CEUS) at the Univeristy of Hull on 24-25 September in Hull in Great Britain.

The purpose of the workshop was to discuss the draft chapters for an edited book publication “Still Taking a Lead? The European Union in International Climate Change Politics”. The book is going to be edited by Rüdiger Wurzel and James Connelly (both Hull University) and will be published probably next year.

Here you may find my Powerpoint presentation.

Conference on energy crisis and energy security on 17 June in Warsaw

The conference is going to take place in the Polish Parliament (Sejm) on 17 June. The title of my presentation is: “Germany’s Scenario and Prepartion in Case of Global Energy Crisis” (in Polish: “Scenariusz i przygotowania Niemiec na wypadek (globalnego) kryzysu energetycznego”).

It is organized by the Environmental Assiociation EKO-UNIA (Stowarzyszenie Ekologiczne EKO-UNIA), Nationawide Coalition “Development YES – Open-cast Mining NO” (Ogólnopolska Koalicja “Rozwój TAK – Odkrywki NIE”) and Anna Grodzka – Member of the Polish Parliament from the Green Party.

Description of the conference at the organizers’ website:

Celem konferencji jest przeanalizowanie skali zagrożenia wynikającego z prognozowanego przez wielu naukowców załamania się globalnego bezpieczeństwa dostaw energii. Wiąże się to z wyczerpywaniem się zasobów paliw kopalnych, na jakich oparta jest głównie dotychczasowa gospodarka Polski i większości krajów. Dennis Meadows – światowej sławy naukowiec, autor raportu Klubu Rzymskiego (Granice wzrostu, 1972) ostrzega, że już przed rokiem 2020 można się spodziewać wyczerpania strategicznych paliw kopalnych, gospodarczego upadku i rozpoczęcia gwałtownej redukcji populacji.

Zasadniczym celem konferencji jest podkreślenie wagi polityki energetycznej kraju dla strategii bezpieczeństwa narodowego, z myślą o teraźniejszych i przyszłych pokoleniach.

Here is more information about the conference.

Here you may watch the press conference that too place before the conference.

Here you may watch the video taken at the conference and the panel discussion.

Ciąg dalszy w sprawie procedur zatrudnieniowych na Uniwersytecie Wrocławskim

Długo na tym blogu nie pojawiał się temat Uniwersytetu Wrocławskiego, bo i pisać nie było o czym. Sąd Cywilny we Wroclawiu potrzebowal rok, żeby w ogóle zająć się moim pozwem przeciwko tej uczelni, a jak już się zajął, to musiałam przyjeżdżać średnio co dwa miesiące do tegoż sądu, aby tracić czas. A to by na prośbę sędziny streścić słownie swój pozew, a to by dowiedzieć się, że sąd przyjmuje do wiadomości mój wniosek o przesłuchanie świadków (złożony dwa miesiące wcześniej – jakby nie można bylo tej informacji przesłać pocztą…), oraz by sędzina przekazała mi pismo strony pozwanej (jakby nie można było przeslać pocztą), w którym pozwany stwierdza, że to, co wygrałam w 2013 r., nie było tak naprawdę konkursem na adiunkta (więcej informacji o całej sprawie znajdą Państwo tutaj)…

Generalnie odechciało mi się tego całego sądu oraz wysluchiwania (częściej czytania) z palca wyssanch argumentów strony pozwanej. W końcu nadarzyła się nawet okazja szybkiego zakończenia procesu. W marcu wygrałam konkurs na adiunkta w Centrum im. Willy’ego Brandta na pozwanej przeze mnie uczelni. Zdziwieniu mojemu nie było końca. Tym bardziej, że nawet rektor zaakceptował moje zatrudnienie, choć wiele osób wątpiło w jakąkolwiek przychylność władz uczelni w stosunku do mojej osoby. Żeby jednak tak różowo nie było, przed złożeniem wniosku do rektora o moje zatrudnienie, w trakcie jego rozpatrywania oraz po, sugerowano mi przyjaźnie, bez nacisków, aczkolwiek stanowczo, że pozew przeciwko Uniwersytetowi Wrocławskiemu powinnam jednak wycofać, bo niedobrze jest, gdy pracownicy skarżą uczelnię.

Podjęłam rozmowy na temat możliwości wycofania pozwu z władzami uczelni i ich pelnomocnikiem prawnym i obiecałam wycofać pozew. Nawet jednego świadka na przesluchanie w dniu następnym w sądzie poinformowalam osobiście, coby nie tracił czasu. W tym dniu następnym (był to 1 kwietnia 2015 r.) po wszystkich badaniach lekarskich i spraw zalatwianiu, dokładnie dwie godziny przed rozprawą w sądzie, która miała wszystko na dobre zakończyć, stawiłam się w Dziale Kadr w celu podpisania umowy o pracę. Zadowolona i spokojna. Wszak ogłoszenie o konkursie informowało o zatrudnieniu na trzy lata, na rozmowie o pracę pytano nawet, czy się przeprowadzę i będę habilitować. Trzyletnia perspektywa stabilności. Prorektor uniwersytetu zarzekał się w trakcie rozmowy ze mną, że uczelnia przestrzega najwyższych standardów. Wszystko wyglądało więc dobrze.

Jakież było moje zdziwienie, gdy w przedstawionej mi do podpisania umowie o pracę wyczytałam, że jest tylko na rok…

Szybka rozmowa z dyrektorem – “no bo to taki okres próbny”, “zabezpieczenie dla nas, ale również dla pani”, “po roku na wniosek profesora umowa bądzie przedłużona, bez konkursu, całej procedury administracyjnej, jak pani się sprawdzi”…

…śmiać się, a może płakać, a może …

Pozew wycofałam. Co za ulga. Naprawdę. Już po drugiej rozprawie byłam pewna, że to nie ma sensu i szkoda mojego czasu.

Zostaję we frakcji Piratów w parlamencie Berlina. Tak się szczęśliwie zlożylo, że w tym samym czasie, gdy dowiedziałam się o akceptacji zatrudnienia na Uniwersytecie Wrocławskim, mój obecny pracodawca zaproponował mi zwiększenie zakresu obowiązków i okresu trwania umowy, choć nie było o tym mowy rok temu, przy zatrudnianiu. Umowa była pierwotnie na okres trwania komisji Enquete (rok z kawałkiem), czyli dokładnie tak jak napisano w ogłoszeniu o pracę, otwarcie, zgodnie z prawdą. Trzeba dodać, że uwielbiam pracę w parlamencie, w samym sercu stanowienia polityki.

Dziwię się, jak mogło mi przejść przez myśl, aby wziąć udział w konkursie na adiunkta na Uniwersytecie Wrocławskim. Parę osób mnie zachęcało i chyba dlatego zaczęłam wierzyć, iż warto. Miałam tym razem jednak dużo szczęścia, że moje mrzonki wystaczająco szybko zostały zweryfikowane przez rzeczywistość.