W sprawie postepowania konkursowego na stanowisko adiunkta w Zakladzie Systemow Politycznych i Administracyjnych IP UWr

I wrote a letter to the Polish Minister of Science and Higher Education concerning the contest for the post of an adjunct (assistant professor) in the Institute of Political Science (IP) at the University of Wroclaw (UWr) (in Polish):

List do Minister Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, prof. dr hab. Barbary Kudryckiej – Karolina Jankowska

Na stronie 3 w akapicie trzecim powinno byc “29 pazdziernika br.” zamiast “29 marca”, przepraszam za blad… [On the page 3 paragraph 3 there should be written “29 pazdziernika” instead of “29 marca”, sorry for this mistake…]

A tu mozna zapoznac sie z odpowiedzia Dziekana WNS UWr, prof. dr hab. Jerzego Juchnowskiego [Here you may read the answer from the Dean of the Department of Social Science (WNS) at the UWr, Prof. Dr. Jerzy Juchnowski – in Polish].

Tu z kolei jest odpowiedz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego i moj komentarz [And here is the answer from the Ministry of Science and Higher Education as well as my comment on it – in Polish].

ZaÅ‚Ä…czniki [attachments – in Polish]:

Zalacznik nr 1 “Formularz ogÅ‚oszenia o konkursie na stronie Ministerstwa”

Zalacznik nr 2 “Regulamin konkursu”

Zalacznik nr 3 “Strona Instytutu Politologii 03.04.2013, ogÅ‚oszenie wyników konkursu”

Zalacznik nr 4 “Protokół 22.04.2013, unieważnienie konkursu”

Zalacznik nr 5 “Pismo 29.04.2013, unieważnienie konkursu”

Zalacznik nr 6 “Strona Instytutu Politologii 23.09.2013, ogÅ‚oszenie o pracÄ™”

Zalacznik nr 7 “Strona Instytutu Politologii 01.05.2013, unieważnienie konkursu”

Here you may read an English translation of my above letter to the Minister of Science and Higher Education in Poland, Barbara Kudrycka, about the contest for the post of an adjunct (assistant professor) at the UWr, which I was once offered (check out my post here).